Jyvässeudun videokuvaajat Monitori ry edistää Jyvässeudulla av-viestinnän harrastusta ja mediakasvatusta.